logo
Welkom bij Spelenderwijs-trainingen

Spelenderwijs-Trainingen staat garant voor positieve, creatieve, soms confronterende trainingen met een grote impact op de deelnemers.

Ten einde deze grote impact te waarborgen wordt gewerkt met kleine groepen (max. 15 deelnemers). In de ontwikkelde trainingen komen alle leerstijlen (KOLB) aan bod. De trainingen bestaan uit korte stukjes theorie afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

Lees in het tabblad hieronder meer over de kernactiviteiten van Spelenderwijs-Trainingen

Kernactiviteiten

Kernactiviteiten van Spelenderwijs-trainingen

Trainingen betreffende de aspecten van communicatie,  bijvoorbeeld;

 • Begeleidingsvaardigheden
 • Effectief communiceren

Persoonsgerichte trainingen, bijvoorbeeld;

 • Persoonlijk leiderschap
 • Leidinggeven
 • Competentieontwikkeling

Team trainingen, bijvoorbeeld;

 • Samenwerking
 • Feedback
 • Groepsontwikkeling

Daarnaast richt ik mij op het coachen van individuen en/ of teams. Elke training of coachingsvraag wordt beantwoordt met een duidelijk ontwerp op maat. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Spelenderwijs-Trainingen.

Reeds gerealiseerde trianingen:

 • Huis op de Waard Leiden; Bejegening en Beroepshouding
 • Thuiszorgorganisatie AZGR: omgaan met zorgvragers
 • Woningbouwcorporatie PORTAAL: training begeleidingsvaardigheden
 • SCOPE Scholengemeenschap  Alphen aan de Rijn: (vervolg-) cursus coördinator Tussen Schoolse Opvang
 • NOVA College Hoofddorp: communicatietraining
 • Zorgcentrum ROOMBURGH Leiden: coachend leidinggeven
 • Div. techniekbedrijven verenigd in de BETA-MAVO: training begeleidingsvaardigheden
 • ROC Leiden, unit onderwijs, welzijn en zorg: workshop coachend begeleiden

 

Missie en uitgangspunten

Missie: mensen uitdagen te groeien op een manier waarbij ontmoeting, autonomie, respect, en plezier centraal staan.

Weet je….. wij zijn vergeten hoe het was als 2,3 jarig kind om gewoon te spelen met de dingen om ons heen, met de materialen die de omgeving aanreikt. En tijdens dat spelen leerden wij. Wie weet nog hoe hij fietsen heeft geleerd, of schaatsen. Natuurlijk ging het niet vanzelf. Maar het was gewoon. Tijdens het spelen leren. Als ik naar mijn dochter Anne kijk ervaar ik weer wat gewoon spelen en leren is.

De grootte van je lichaam is niet zo belangrijk, de grootte van je hersenen is zeer belangrijk, de grootte van je hart is het allerbelangrijkst.

Uitgangspunten * voor het ontwikkelen en het uitvoeren van trainingen en coachingstrajecten zijn :

 • ontmoeten
 • respect
 • “spelen”
 • plezier
 • groei
 • autonomie

Het motto van Spelenderwijs- Trainingen: als spelen leren wordt en leren spelen *

 

Je hoeft niet bang te zijn,

het gebeurt toch wel

(W. Veenbaas PHOENIX

opl. Utrecht)

 

"Spelenderwijs-Trainingen doet zijn naam eer aan. In de communicatietrainingen van Spelenderwijs-Trainingen wordt veel gewerkt in groepen en in spelvorm. Jos Stokman, de trainer van Spelenderwijs-Trainingen, heeft naar volle tevredenheid diverse trainingen verzorgd in opdracht van ROC Leiden. Hij is enthousiast, vrolijk en heeft creatieve ideeën. Jos weet op een leuke manier weerstanden weg te werken bij deelnemers en hen nieuwe communicatieve vaardigheden aan te leren. Onze opdrachtgevers zijn vol lof over hem. Dit heeft in het afgelopen jaar al leuke persberichten opgeleverd in regionale huis-aan-huis bladen." Petra Kok accountmanager ROC Leiden

Coaching en training inhoudelijk

Voor training en coaching van cliënten maak ik gebruik van een psychologisch en psychotherapeutisch kader. Belangrijke peilers voor de coaching zijn transactionele analyse (TA) en neurolinguïstisch programmeren (NLP). In trainingen en coaching werk ik op identiteitsniveau * .

De basis van

identiteitsontwikkeling:

onvoorwaardelijke vriendschap

met jezelf.

( W. Veenbaas)

Alle trainingen worden op maat geschreven, passend bij de vraag van de opdrachtgever.

Vooronderstellingen:

 • iedereen kan groeien
 • ik ben oké, jij bent oké
 • mensen zijn op weg naar autonomie en heelheid
 • synchroniciteit is een gegeven
 • mislukking bestaat niet, er bestaat slechts feedback
 • don't push de river, the river flows by it self

Werkwijze:

In de procedure van het eerste contact tot het uitvoeren en evalueren van een training of coachingstraject zijn de volgende stappen te onderscheiden:

 • gesprek over de vraag van de opdrachtgever
 • concept scholingsplan / coachingstraject
 • goedkeuring door de opdrachtgever
 • definitief plan
 • uitvoering
 • evaluatie

 

Landelijk Platform Preventie Kindermishandeling

Het Landelijk Platform Preventie Kindermishandeling (LPP) bestaat uit deskundigen die de regionale coördinatie van voorlichtingen en trainingen met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling coördineren en uitvoeren. Zij houden zich daarnaast bezig met beleidsontwikkeling en -advisering op het gebied van de aanpak van kindermishandeling.

Trainingen

In alle provincies worden door trainers van het LPP trainingen verzorgd rondom de thema’s: signaleren, communiceren en handelen bij kindermishandeling. In de regio’s zijn nauwe samenwerkingrelaties gerealiseerd met partners zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang.

Doelstelling

Het bundelen van krachten en samenwerking heeft geresulteerd in een RAAK-Proof trainingpakket welke wordt uitgevoerd door geschoolde trainers. De trainersgroep van het LPP heeft een landelijk dekkend netwerk, waardoor implementatie van de Aanpak Kindermishandeling binnen elke organisatie te verwezenlijken is.

Spelenderwijs-Trainingen maakt onderdeel uit van het netwerk welke de RAAK-PROOF trainingen mag verzorgen.

 

Wie ben ik

Mijn naam is Jos Stokman. Oprichter van Spelenderwijs-Trainingen. jos

Mijn belangrijkste kwaliteiten zijn mijn enthousiasme * , humor, duidelijkheid, snelheid, creativiteit, aandacht voor elk individu zonder de groep uit het oog te verliezen, en betrouwbaarheid.

Wat je als trainer

in een  groep stopt,

krijg je terug

  ( Jos Stokman)

"...Hij leert de deelnemers op een speelse en creatieve manier vakken zoals methodisch werken, sociale vaardigheden en kinderopvang onder de knie te krijgen. Bovendien wist Jos van zestien verschillende individuen een groep te maken die elkaar door dik en dun steunt...." (bovenschoolse TSO coördinatoren SCOPE scholengroep)

Ik behaalde mijn didactische bevoegdheid voor huishoudkunde en gezondheidskunde en richtte mij op de begeleiding van deelnemers. Ik schoolde me in gestalttherapie, psychosynthese, transactionele analyse, NLP en organisatiepathologie. Ik ben vader, gediplomeerd trainer en werkt parttime in het onderwijs.

Mijn drijfveer wordt treffend  weergegeven door de volgende zinnen van Emily Dickinson (in balsem voor de vrouwenziel, 1998)

Als een hart dreigt te breken en ik kan dat voorkomen,
Dan heb ik niet voor niets geleefd;
Als ik een keer iemands nood kan lenigen,
Een keer iemands pijn kan verzachten
Een zwak roodborstje
Weer in zijn nest kan helpen,
Dan heb ik niet voor niets geleefd.

Wat kan ik doen:

Spelenderwijs-Trainingen staat garant voor positieve, creatieve, soms confronterende * trainingen met een grote impact op de deelnemers.

Sommige mensen hebben

een muur nodig

om te weten

dat zij  een schedel hebben

( W. Veenbaas)

Ten einde deze grote impact te waarborgen wordt gewerkt met kleine groepen (max. 15 deelnemers). In de ontwikkelde trainingen komen alle leerstijlen (KOLB) aan bod. De trainingen bestaan uit korte stukjes theorie afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen * .

Niet tutten – doen 

( Jos Stokman)

Spelenderwijs-Trainingen richt zich op:

Trainingen betreffende de aspecten van communicatie,  bijvoorbeeld;

 • Begeleidingsvaardigheden
 • Effectief communiceren

Persoonsgerichte trainingen, bijvoorbeeld;

 • Persoonlijk leiderschap
 • Leidinggeven
 • Competentieontwikkeling

Team trainingen, bijvoorbeeld;

 • Samenwerking
 • Feedback
 • Groepsontwikkeling

Daarnaast richt ik mij op het coachen van individuen en/ of teams. Elke training of coachingsvraag wordt beantwoordt met een duidelijk ontwerp op maat. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Spelenderwijs-Trainingen.

 

Resultaten

Spelenderwijs-Trainingen claimt aantoonbaar resultaat van training en/of coachingsactiviteiten. De werkende mens in de organisatie vertoont daadwerkelijk nieuw gedrag of wil met het geleerde experimenteren.

Ervaringen deelnemer NOVA COLLEGE "…..maar ook later heb ik er nog veel aan terug gedacht. Dan denk ik niet terug aan de theoretische dingen die ik van je geleerd heb, maar meer aan jouw persoonlijkheid, enthousiasme, je manier van denken, het doorvragen waar je nogal goed in bent. Ik weet dat mede leerlingen jouw lessen altijd erg spannend vonden, ik trouwens ook wel. Waarschijnlijk omdat we wel wisten dat jij andere dingen van ons wilde weten dan de gemiddelde docent en doorvroeg over dingen. Je moest door jouw lessen echt naar jezelf gaan kijken en daardoor heb ik in die periode ook ontzettend veel over mijzelf geleerd. Ik weet ook nog dat ik er thuis ook nog altijd over nadacht. Jouw lessen gingen na schooltijd nog door. Inderdaad heb jij een steentje in mijn rivier gelegd. Misschien kan ik beter zeggen dat je er een steen in hebt gelegd die nog steeds met de rivier mee gaat. Als ik jouw mail zo lees ben ik echt jaloers op jouw enthousiasme, vrolijkheid, vriendelijkheid. Dat is echt een voorbeeld voor mij." Geranne

Leefomgeving Portaal Leiden

Door de cursus begeleidingsvaardigheden te volgen heb ik geleerd wat zowel mijn sterke als aandachtspunten zijn. Onder leiding van spelenderwijs-trainingen hebben we niet alleen onze competenties maar ook beleid en processen opgesteld, welke stappen we nodig achten om een succesvolle stage periode voor de stagiaire mogelijk te maken. Hoe vaak gebeurt het niet dat de stagiaire in het diepe wordt gegooid en het zelf maar moet uitzoeken. Tijdens de cursus zijn we stevig aan de tand gevoeld en hebben we stevig feedback op elkaar gegeven zonder dat dit uitmondde in een negatieve sfeer. Dit werd ook zeer goed begeleid door de cursusleider Jos Stokman.

Jan Rous
Leefomgeving
Portaal Leiden
 

 

Referenties

Woningbouwcorporatie uit Leiden e.o.

Jos Stokman heeft voor ons de training 'Begeleidingsvaardigheden' verzorgd. Deze training beoogt om medewerkers, die stagiaires begeleiden kennis en vaardigheden te doen verkrijgen om dat op een zinvolle en prettige wijze te kunnen doen. Jos weet in deze training (6 bijeenkomsten van 3 uur) de cursist er van te doordringen dat het begeleiden van anderen in de eerste plaats zelfkennis vereist, weet hoe je er in zit, besef je eigen (voor)oordelen en realiseer je hoe die van invloed zijn op jouw wijze van begeleiden. Jos confronteert op een prettige wijze de cursist met diens eigen valkuilen, beter gezegd hij laat de cursist zijn/haar eigen valkuil(en) ontdekken. Deze manier van training geven wordt door de deelnemers erg gewaardeerd en vergroot de effectiviteit van de training.
M.i. is dit een training die menig leidinggevende ook goed van pas kan komen m.b.t. het begeleiden/coachen van de medewerkers.

Woningstichting Portaal
Afdeling Personeel & Organsatie
Gerard Kool

Scope scholengroep Alphen aan den Rijn

"…..Hoe krijg je zestien volwassen dames stil, en hoe motiveer je hen om dertig weken terug te keren naar de schoolbanken? Dat lijkt lastig, maar het antwoord is simpel. Vraag of Jos Stokman de opleiding wil verzorgen, en het worden boeiende en leerzame lessen die niemand wil missen! Jos verzorgt, in samenwerking met het ROC-Leiden, de opleiding Coördinator Tussenschoolse Opvang voor de SCOPE Scholengroep in Alphen aan den Rijn. Hij leert de deelnemers op een speelse en creatieve manier vakken zoals methodisch werken, sociale vaardigheden en kinderopvang onder de knie te krijgen. Bovendien wist Jos van zestien verschillende individuen een groep te maken die elkaar door dik en dun steunt. De eerste groep is inmiddels ‘afgestudeerd’. Alle deelnemers behaalden na dertig weken het certificaat Coördinator Tussenschool Opvang. Hoewel ze daar erg blij mee zijn, vinden de meeste het jammer dat de lessen zijn afgelopen. Inmiddels heeft SCOPE Scholengroep een tweede groep gevormd die de opleiding volgt en ook deze deelnemers zijn laaiend enthousiast over de werkwijze van Jos. Als in de toekomst de mogelijkheid zich voordoet, dan zullen we zeker weer gebruikmaken van zijn kwaliteiten."

Bovenschoolse TSO-coördinatoren
SCOPE-Scholengroep Alphen aan den Rijn
Annemarie Wassenaar
Lia de Kok

 

NOVA College, Hoofddorp

"Al aantal jaren huur ik Jos Stokman in voor een training ‘Gesprekstechnieken’ aan 3e jaars cursisten Welzijn opleiding SPW 4.  
Elk jaar opnieuw krijg ik van cursisten hele positieve en enthousiaste reacties over de training van Jos. Een greep uit deze reacties:

“.. gaat goed in op de lesstof en verdiept zich ook in ons als persoon. Zou iedereen les van moeten hebben, laat je dieper nadenken over jezelf en de methoden.

Een hele aardige en betrokken man. Binnen zijn lessen heb ik beter naar mezelf leren kijken, zonder ‘afgekraakt te worden’ door medeleerlingen, docent of mezelf.
Jos is erg direct op een goede, aardige manier.

De 4 uur op de maandag van Jos vlogen  voorbij. Jos is een leuke docent die heel rustig en relaxed alles heel begrijpelijk uitlegt. Hij heeft snel door hoe het met je gaat of je iets begrijpt en  hoe je iets ervaart. Hij zet je over van alles aan het nadenken.

Jos is een docent waar veel leraren nog iets van kunnen leren! Hij brengt de stof op een boeiende manier en is erg enthousiast. Het is een man die een hele positieve indruk bij ons heeft achtergelaten!

… de lessen zijn afwisselend en er wordt op een leuke manier geoefend. Jos weet iedereen te prikkelen om goed bij de les te blijven.

Het is een serieuze docent, betrekt iedereen bij de les. Een les van Jos is nooit saai!

Jos kan zijn aandacht goed verdelen over de groep en probeert waar hij kan te helpen. Hij is geïnteresseerd in de leerlingen”.

Kortom: als trainer “Gesprekstechnieken” hebben mijn cursisten veel van Jos Stokman geleerd op een leuke manier!"

Corrie Molenaar
Opleidingsmanager Welzijn
NOVA College, Hoofddorp

Tarieven

Training

 • € 90,00 per uur per trainer voor begeleiding en training.

Neem contact op voor meer informatie over bijzondere trajecten.

Coaching

 • Individueel € 70,00 per uur (inclusief reiskosten en materiaal)

Aan het intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

Voor zowel training als coaching is Spelenderwijs-Trainingen niet BTW – plichtig.

Doelgroep

De primaire doelgroep van Spelenderwijs-trainingen zit in de sectoren Zorg, Onderwijs en Welzijn. Daarnaast zetten wij ons in voor iedere persoon of iedere organisatie die spelenderwijs wil leren en zich laat uitdagen om te bewegen.

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een intake gesprek kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jos Stokman.

Jos Stokman

Ommerbos 72

2134 KE Hoofddorp

info@spelenderwijs-trainingen.nl

Mobiele telefoon: 06 121 47 100